การแข่งขัน ROV True5G Young Master Tournament

วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ทีม CHANOM และ ทีม Light of God ภายใต้การดูแลของคุณครูเจษฎา แฝงเพชร และ […]

การฝึกอบรมโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการอาชีวนวัตวิถีคู่สถานศึกษา ณ โรงเรียนอุเทนพัฒนา

วิทยาลัยเทคนิคนครพนมและโรงเรียนอุเทนพัฒนา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.พิชัยวาจนสุนทร และ ท่านรองผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ท.วราวุธ คำพระรัตนตรัย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดนครพนม ได้เข้าร่วม การฝึกอบรมโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการอาชีวนวัตวิถีคู่สถานศึกษา […]

การประชุมพิจารณาค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพืนฐาน (ภาคี 4 ฝ่าย)

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการ สิบเอกโกศล โสดา คณะกรรมการฝ่ายผู้แทนชุมชน คณะกรรมการฝ่ายผู้แทนผู้ปกครอง และ คณะกรรมการฝ่ายผู้แทนนักเรียน นักศึกษา ได้จัดการประชุมพิจารณาค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพืนฐาน (ภาคี 4 ฝ่าย) โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิจารณาค่าใช้จ่ายและเนื้อหาจากหนังสือที่ใช้ในการเรียน […]

การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๕)

การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๕) วันพุธ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ […]

โครงการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาและสถานประกอบการ(พี่สอนน้อง)

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เนื่องในชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีโอกาสจัดทำโครงการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาและสถานประกอบการ(พี่สอนน้อง) เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนทุกสาขาวิชาที่ต้องฝึกงาน เนื่องจากจะได้ฟังประสบการณ์ แนวทาง การเตรียมพร้อมก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ หรือ องค์กรหลายๆองค์กร ที่ครอบคลุมในหลายๆสายงาน ณ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 13:30 […]

ต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนมและคณะ

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ นายเมืองมนต์ เนตรหาญ พร้อมตัวแทนคณะครูกลุ่มงานแนะแนวฯ ครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนมและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ พร้อมทั้งกองทุนการศึกษาและสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา