วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ทีม CHANOM และ ทีม Light of God ภายใต้การดูแลของคุณครูเจษฎา แฝงเพชร และ คุณครูศราวุฒิ เชื้อคำเพ็ง ได้นำตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ROV True5G Young Master Tournament ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยผลการแข่งขัน ตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ทีม CHANOM ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒