วิทยาลัยเทคนิคนครพนมและโรงเรียนอุเทนพัฒนา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.พิชัยวาจนสุนทร และ ท่านรองผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ท.วราวุธ คำพระรัตนตรัย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดนครพนม ได้เข้าร่วม การฝึกอบรมโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการอาชีวนวัตวิถีคู่สถานศึกษา ณ โรงเรียนอุเทนพัฒนา โดยตัวแทนแต่ละ สถานศึกษาได้จัดแสดงและสอนนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพให้แก่ผู้ที่เข้าร่วม