ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เนื่องในชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีโอกาสจัดทำโครงการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาและสถานประกอบการ(พี่สอนน้อง) เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนทุกสาขาวิชาที่ต้องฝึกงาน เนื่องจากจะได้ฟังประสบการณ์ แนวทาง การเตรียมพร้อมก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ หรือ องค์กรหลายๆองค์กร ที่ครอบคลุมในหลายๆสายงาน ณ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 13:30 – 16:30 วันพุธ 24 สิงหาคม 2565