วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.พิชัย วาจนสุนทรให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank) วิทยาลัยเทคนิคนครพนม โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน และได้จัดกิจกรรมเปิดบัญชีกับธนาคารโรงเรียนดิจิทัล เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เปิดบัญชีกับทางธนาคารออมสินได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องโถงแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ อาคาร ๖ ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม