การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๕)


วันพุธ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ ดร.มุทิตา ชัยเพชร ตัวแทนครู และนักเรียน เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๕) กลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วย อศจ.สกลนคร / อศจ.นครพนม / อศจ.มุกดาหาร ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร